RIAL 5,000
تحقیق در مورد مدارس هوشمند

موضوع تحقیق بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد آستارا   استاد راهنما:       تهیه و تنظیم:     رشته تحصیلی:   تقدیر و تشکر با تشکر و قدردانی از [...]

RIAL 80,000
تست فایل نمونه

هر کاربر می تواند از بخش دانلود ها -> اضافه کردن   فایل خود را جهت فروش قرار دهد می توان از بخش همکاری در فروش تعیین کرد که چند درصد از فروش فایل کاربر برای سایت شود.